При разглеждане и заявяване на оферта за почивка се съгласявам със следните общи условия:

• Разбирам и съм наясно, че офертите в сайта се предлагат от други регистрирани потребители в платформата Хотело.бг, които са декларирали, че са собственици на туристически обекти и че имат право да извършват търговска и туристическа дейност съгласно законите на Република България;

• Хотело.бг няма отношение към съдържанието и ангажимент към изпълнението на офертите, публикувани в платформата на сайта;

• Хотело.бг не посредничи при договарянето на цени и услуги между страните, заинтересовани от дадена оферта;

• Хотело.бг НЕ посредничи и НЕ приема плащания при осъществяване на договореност за дадена оферта;

• Хотело.бг НЕ следи за изпълнението на договореностите по дадена оферта;

• Хотело.бг няма за задължение да проверява пазарната достоверност на офертите, а също и истинността на посочените в тях параметри;

• Като потребител на Хотело.бг, Вие използвате модула за оферти или конкретна оферта по своя преценка и на свой риск от евентуално възникване на неблагоприятни за Вас последици;

• При натискане на бутона [Вземи сега] от страницата на дадена оферта, Вие НЕ поръчвате офертата, а изпращате запитване към нейния автор;

• Авторите на оферти могат и имат право да отговорят утвърдително или отрицателно на всяко запитване към оферта;

• При използване на оферти, офертиращият и офертираният потребител се договарят помежду си по телефон или чрез комуникационната система на Хотело.бг, извън контрола и без участие на Хотело.бг в този процес;


Общи условия и правила за публикуване на оферта в сайта Хотело.бг

• Когато въвеждате описанието на офертата, взимайте предвид инструкциите в жълтото каре отляво на екрана, отбелязани със знака

• Вашата оферта ще бъде активна от момента на нейното одобрение до датата на валидност, която сте посочили;

• Преглеждането и одобряването на офертите се извършва от екипа на Хотело.бг до 4 часа от момента на публикуване (в рамките на работния ден);

• Може да имате само една активна (показваща се) оферта в сайта;

• Може да пускате и спирате дадена оферта, когато пожелаете;

• Веднъж въведени, параметрите на офертата не могат да бъдат променяни;

• Хотело.бг НЕ посредничи при плащания и НЕ приема плащания за публикуваните оферти;

• Хотело.бг може да извършва лексикални подобрения и да отстранява синтактични несъвършенства в текста на офертата, без да уведомява за това нейния автор;

• Хотело.бг НЕ може да извършва промени в цени и описание на услуги, без да уведоми автора на офертата;

• Хотело.бг може да откаже публикуването на оферта по свое усмотрение, като извести за причините нейния автор;

• Хотело.бг може да спре дадена оферта, ако тя съдържа:

 1. Изкуствено завишени цени с цел създаване на впечатление за по-голяма отстъпка;
 2. Измамни текстове, услуги извън контекста на локацията и туристическия обект;
 3. Прекалено много отрицателни гласове от потребители на сайта Хотело.бг.


При добавяне на оферта декларирам и се съгласявам със следните правила:

 1. Настоящата оферта е маркетингово описание на реални услуги, които предлагам;
 2. Настоящата оферта е търговско предложение от моя страна към потребителите на сайта Хотело.бг;
 3. Декларирам, че имам право да извършвам търговска и туристическа дейност по смисъла на законите на Република България;
 4. Приемам изпълнението на офертата за всички описани от мен характеристики в нея;
 5. Цената на офертата е крайна и включва всички изброени от мен услуги, споменати в офертата;
 6. При съставянето на офертата се ръководя само от добри търговски практики;
 7. При възникване на спорове между мен и заявител на офертата ще решаваме спора в духа на разбирателство и по изгоден и за двете страни начин;
 8. Разбирам и приемам всички произтичащи от публикуваните от мен оферти отговорности.